Termostat TH143

Pro řízení elektrických topných patron

Termostat TH143 je teplotně závislý jednopólový spínač, pracující na principu nestejné tepelné dilatace dvou různých kovů. Teplotně citlivý element je stonek termostatu, tvořený mosaznou trubkou. Regulační knoflík pro nastavení požadované teploty média lze zaaretovat. Termostat je vyráběn v přepínacím třísvorkovém provedení s ochrannou zemnící svorkou krytu. Termostat TH143 je určen pro střídavé napětí. Při montáži nesmí být stonek mechanicky namáhán a musí být uložen v jímce, aby mohl volně dilatovat.

Instalaci a zapojení termostatu do elektrického obvodu smí provádět jen osoba s kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 min.§6 nebo pracovník odborného servisu.

Termostat TH143
Jímka mosaz

Teploměr kulatý stonkový

Teploměry topenářské jsou univerzálně použitelné přístroje k měření místních teplot především v topenářském prostředí a lehkém průmyslu. Teploměry je možno použít k měření v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého podle ČSN 33 0300 v rozmezí 0°C až + 120°C. Měřená hodnota nesmí překročit max. rozsah stupnice. Teploměry jsou automaticky vybaveny teploměrovou mosaznou jímkou se závitem G1/2“.

Teploměr kulatý stonkový

Elektrické topné těleso

Elektrická topná tělesa jsou určena pro přímý ohřev média (pitné vody nebo topné vody) v akumulačních zásobnících. Elektrické topné těleso se skládá ze tří topných větví tvaru U, upevněných v šestihranné hlavici, se závitem 6/4“. Tělesa jsou třífázová s krytím IP54.

Varianty topných těles a jejich umístění

  • Měděné/chromové – do ocelových zásobníků
  • Celonerezové s mosaznou paticí – do nerezových zásobníků
  • Bez regulace – nutno doplnit o provozní a havarijní termostat
  • Se zabudovanou regulací – kompaktní provedení
Elektrické topné těleso