Deskové výměníky

Deskové výměníky tepla jsou protiproudá průtoková zařízení, sloužící pro efektivní přenos tepla různých médií. Deskový výměník je tvořen nerezovými profilovanými deskami, které jsou střídavě skládány do takzvaných kanálů, dle zvolené aplikace a použití.

Deskové výměníky tepla dělíme dle použití na pájené a skládané (rozebíratelné). Pájené deskové výměníky tepla jsou nejběžněji aplikovány pro topení, chlazení, TUV. Po seskládání desek do požadovaných kanálů je deskový výměník pájen mědí ve vakuové peci, čímž je zaručena preciznost pájení.

Skládané deskové výměníky tepla (rozebíratelné) se používají pro topení v kotelnách, průmyslová chlazení. Konstrukce výměníku je plně rozebíratelná a skládá se z rámu, desek a těsnění. Skládané deskové výměníky se používají tam, kde je kladen důraz na maximální využití přenosu tepla s malým teplotním rozdílem médií. Díky své konstrukci jsou tyto výměníky plně rozebiratelné, čímž je umožňuje snadné čištění. Veškeré informace k deskovým výměníkům tepla naleznete ve složce Technické listy deskových výměníků tepla.

Deskové výměníky

Trubkové výměníky

Trubkové výměníky tepla se používají pro přenos tepla dvou rozdílných médií v aplikacích, které nedovolí použití deskového výměníku tepla z důvodu vysokých teplot, tlaků, sedimentů média.

Trubkový výměník tepla se vyrábí z nerezové oceli, která je odolná a stabilní pro danou aplikaci použití. Trubkový výměník se skládá z pláště a svazku trubek uvnitř pláště. Ve většině aplikací proudí v plášti chladnější médium a ve svazku trubek horké médium. Typ a provedení svazku trubek uvnitř výměníku je vyhotoven dle náročnosti aplikace a zadaných parametrů.

Povrchová úprava trubkového výměníku spočívá v kompletní pasivaci povrchu v pasivační lázni, čímž je zajištěna dlouholetá životnost a odolnost vůči korozi. Trubkové výměníky lze navrhnout pro nejnáročnější aplikace chemického průmyslu, tak i pro domovní kotelnu.

Hledáte-li vhodné technické řešení pro ohřev teplé užitkové vody (dříve TUV), ústřední topení (UT), solární systém, chlazení nebo jinou aplikaci, neváhejte nás kontaktovat. Dle Vámi zadaných parametrů a našich zkušeností s výpočtem deskových a trubkových výměníků tepla, sestavíme cenovou nabídku přímo pro Vaši aplikaci.

Trubkové výměníky

Rekuperační skříň pro výměníky

Vzduchotěsná skříň pro rekuperační výměníky tepla slouží k efektivnímu zpětnému přenosu tepla ze vzduchu do topné - technologické vody.

Jedná se o nejhospodárnější využití "odpadního" tepla (např. z výrobní linky, z technologické místnosti,..), které značně snižuje energetickou náročnost budov.

Zakázková výroba vzduchotěsné rekuperační skříně pro výměníky (vzduch/glykol). Průmyslová aplikace.

Vzduchotěsná rekuperační skříň pro výměníky
Vzduchotěsná rekuperační skříň pro výměníky
Vzduchotěsná rekuperační skříň pro výměníky

Potrubní dílce

Zakázkově vyrábíme kalník, který slouží k ochraně výměníků tepla před sedimenty systému u teplovodních kotlů a potrubních rozvodů.