Projekty na míru

Výrobou a dodávkou kvalitních výrobků s mnohaletou životností u nás spolupráce se zákazníky nekončí. Veškeré naše výrobky jsou konstruovány a vyráběny na míru projektu a představy zákazníka.

Z běžné praxe je všeobecně známo, že podceněná příprava projektu je v následném provozu zařízení spíše na škodu, než k užitku. Projekčním kancelářím, projektantům TZB a investorům nabízíme mimo samotné výroby a dodávky tepelného zařízení (např. zásobníky a ohřívače vody) i odborné poradenství a technickou podporu. Na vyžádání nabízíme projekčním kancelářím i 3D modely našich atypických zásobníků a ohřívačů vody.

Naše mnohaleté zkušenosti

Při přípravě a realizaci projektu lze využít naše mnohaleté zkušenosti s návrhem a výrobou tepelného zařízení (zásobníky, akumulační nádrže, výměníky tepla a předávací stanice tepla, ohřívače vody, nerezové tanky a další podobná zařízení).

Investorům jsme nápomocni při technickém pohledu o představě vlastního investičního záměru a výrobně – technických možnostech před realizací projektu. Na základě představy investora a následné konzultace proveditelnosti a optimalizace nákladů na požadované zařízení, jsme schopni zrealizovat výrobu a dodávku výrobku vyrobeného na míru, které splní veškeré požadované představy o funkčnosti projektu.

Níže naleznete výběr nejzajímavějších atypických projektů, které byly realizovány od samotného technického návrhu, následných optimalizacích a konzultacích s investorem po finální odzkoušení a předání funkčního zařízení do provozu.

Zadat nezávazně poptávku

Pivovar

Realizovali jsme zakázku „Pivovar“. Jedná se o pivovar s více než 100letou historií v držení rodiny, která ho zakládala a provozuje ho do dnešních dnů. Zadání od investora znělo nahradit stávající technologii z roku 1920 za zcela novou technologii, která zatím není v České republice běžná.

Pro inspiraci jsme s majiteli navštívili několik pivovarů s obdobnou technologií. Původní technologie byla koncipována na namáčení ječmene bez možnosti vzduchování a cirkulace ječmene v zásobníku. Nová technologie má fungovat nejen na klasické namáčení ječmene, ale má i plnit funkci provzdušnění a otočení celého obsahu zásobníku, díky nímž dochází k lepší přípravě vstupní suroviny.

Budova, ve které se technologie nachází, nebylo možné stavebně upravit (vybourat stavební otvor). Z tohoto důvodu byla zvolena technologie svaření zásobníku na místě, čímž nedošlo k poškození historické budovy. Dílce zásobníku byly předpřipraveny do požadovaných rozměrů pro průchod dveřmi. Jednotlivé dílce byly svařeny do pláště s výztužným límcem. Tento dílec byl pomocí zvedací techniky ukotven k původním nosným prvkům ve stropě. K ukotvenému dílci zásobníku bylo přivařeno kónické dno s přírubou a hrdlem pro napouštění a vypouštění vody. Po svaření zásobníku byl zhotoven dílec síta, přepadová nádoba a kompletní provzdušňovací dílec s rozstřikovou hlavicí. Požadavek investora byl na zařízení s jednoduchou obsluhou pro sanitaci. Veškeré vnitřní dílce a prvky jsou připevněny křídlovou maticí pro snadnou demontáž.

Podobné výrobky, které jsme schopni realizovat na základě dokumentace a požadavku zákazníka naleznete v sekci Zakázková kovovýroba.

Jsme rádi, že náš výrobek se stal součástí tradičního rodinného pivovaru.

Několik dokumentačních obrázku z projektu Pivovar:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]