Pro investory a realizační firmy zajišťujeme technický návrh a dodávky atypických předávacích stanic tepla nebo chladu na klíč, včetně řídícího systému.

Co je předávací stanice tepla?

Předávací stanice tepla je sofistikované zařízení určené k oddělení primárního okruhu zdroje tepla nebo chladu od sekundárního okruhu u spotřebitele. Zdrojem tepla bývá většinou kotelna nebo teplárna, která distribuuje teplo pomocí horké vody nebo páry ve vyšším tlaku a teplotě. Vyšší parametry topného média na nižší provozní parametry v odběrném místě zajišťuje vhodně navržená předávací stanice tepla, spolu s řídícím systémem.

Katalogové listy předávacích stanic

Předávací stanice tepla

Měření a regulace předávací stanice

Měření a regulaci předávací stanice zajišťuje řídící systém navržený dle požadavku investora. Panel řídícího systému se většinou umisťuje u velkých předávacích stanic přímo na konstrukci stanice.

Předávací stanice tepla nalézají uplatnění v bytech, rodinných a bytových domech, veřejných institucích a průmyslu. Pro každé technické zadání požadavku předávací stanice, máme technicky vhodné a cenově dostupné řešení.

Měření a regulace předávací stanice