Před samostatnou obsluhou jakéhokoliv námi dodaného zařízení je nutné prostudovat návod k obsluze a údržbě. Pokud právní předpisy vyžadují vypracování místního provozního a bezpečnostního předpisu, slouží tyto návody jako podklady k jeho vypracování.

Nerezové zásobníky a tanky

Nerezové akumulační zásobníky slouží pro uložení a akumulaci média (teplé užitkové vody, topné nebo chladné vody) v bytových domech, průmyslových objektech, zemědělských zařízeních.

Akumulační nádrže jsou navrženy a vyráběny dle technických podkladů zadaných projektantem otopných soustav, soustavy TUV v souladu s platnými legislativními předpisy a předepsanou návrhovou normou. Pro rozložení tlaků v nádrži je půdorys akumulační nádrže kruhový, poněvadž tlak působí na stěny rovnoměrně. Rozměry nádob, dimenze a umístění nátrubků jsou umístěny dle požadavků zákazníka (při zachování funkčních a materiálových vlastností certifikovaných výrobků).

Ocelové zásobníky

Ocelové akumulační zásobníky slouží pro uložení a akumulaci média (teplé užitkové vody, topné nebo chladné vody) v bytových domech, průmyslových objektech, zemědělských zařízeních

Akumulační nádrže jsou navrženy a vyráběny dle technických podkladů zadaných projektantem otopných soustav, soustavy TUV v souladu s platnými legislativními předpisy a předepsanou návrhovou normou. Rozměry nádob, dimenze a umístění nátrubků jsou umístěny dle požadavků zákazníka (při zachování funkčních a materiálových vlastností certifikovaných výrobků).